Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, kvietė Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigas paminėti Gedulo ir vilties dieną – birželio 14-ąją.

Šiemet minime 80 metų nuo pirmųjų trėmimų. Iš viso 1941 m. birželio 14–19 d. į formuojamus ešelonus buvo sutalpinta ir iš Lietuvos išvežta apie 17 500 žmonių. Per savaitę tremtyje atsidūrė daugiau kaip 5000 vaikų iki 16 metų amžiaus.

Istorijos mokytoja metodininkė Palmyra Rameikienė papasakojo tremtinių prisiminimus I-os ir II-os gimnazijos klasės mokiniams per istorijos ir pilietiškumo pamoką. Projekto „Misija Sibiras“ dalyviai kasmet vyksta tvarkyti lietuvių tremtinių kapus Sibire. Taip pat mokytoja pasidalino nuotraukomis iš Rezistencijos ir tremties ekspozicijos.

Dailės mokytoja Rimantė Vasiljeva skatino gaminti atvirukus su Gyvybės medžio simboliu, skirtus buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams. I-os gimnazijos klasės mokinio Deimanto Určinsko atviruko idėja: buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, kaip tie medžiai, yra istorijos pasakotojai, perduodantys žinią, ką patyrė jie, jų tėvai ar seneliai. Istorija perduodama iš kartos į kartą, tarsi nuo medžio šaknų į kamieną, o iš kamieno į šakas.

Tremtis palietė visus gyventojų sluoksnius, tačiau labiausiai nukentėjo Lietuvos politikos, kariuomenės, valstybės saugumo ir teisėsaugos struktūrų tarnautojai, politinių ir visuomeninių organizacijų vadovai ir nariai, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų darbuotojai, stambūs ūkininkai, dvarininkai – visa pažangioji visuomenės dalis.Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sudarytame Lietuvos gyventojų genocido aukų vardyne surinkti duomenys apie 16 246 operacijos metu represuotus Lietuvos piliečius.

Tiksliai žinomas 12 331 tremtinio ir 3915 politinių kalinių (3758 vyrų ir 157 moterų) likimas. Po Visuotinės tylos minutės Lietuviai iš viso pasaulio jungsis į virtualią tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių ir likimų skaitymų akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Nuotraukose: Sunkus vaikų darbas tremtyje, Žaldokų šeimos būstas (velėnomis dengtos žeminės) Tomsko srityje, Trėmimų traukinio vagonas (Radviliškio geležinkelio stotis).Skip to content