Investiciniai projektai

„VšĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos profesinio mokymo (si) infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0002

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „VšĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos profesinio mokymo (si) infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0002

Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal verslas ir administravimas bei transporto paslaugos švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Rezultatai:

  1. Mokykloje padidės asmenų, įstojusių į verslas ir administravimas bei transporto paslaugos švietimo sričių pirminį profesinį mokymą, profesinio mokymo (si) kokybė ir išaugs jų įsidarbinamumo pagal įgytą profesiją procentas.
  2. Dėl didėjančio pirminio profesinio mokymo (si) kokybės didės įstaigos finansinis gyvybingumas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Skip to content