COVID-19 valdymas

Darbuotojų, mokinių ir kitų lankytojų DĖMESIUI

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centre:

  • Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į įstaigą neįleidžiami.
  • Draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
  • Visi vyresni nei 6 metų asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas).
  • Įėję į patalpas lankytojai privalo dezinfekuoti rankas ir laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
  • Į įstaigą neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: karščiavimas 37,3⁰C, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
  • Lankytojai su darbuotojais turi laikytis 2 m. atstumo vienas nuo kito.

Tvarkos

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga (covid-19), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarka

SAM operacijų valdybo vadovo sprendimai

Dėl asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo(2022-01-21 Nr. V-130)
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą pakeitimo(2022-01-12 Nr. V-45)
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą pakeitimo(2021-10-14 Nr. V-2295)
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą pakeitimo(2021-09-27 Nr. V-2160)
Dėl asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo(2021-09-22 Nr. V-2142)
Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo pakeitimo (tęstinis ir neformalus suaugusiųjų mokymas)(2021-09-10 Nr. V-2052)
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose(2021-08-24 Nr. V-1927)
Dėl tęstinio prof. mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinųjų sąlygų(2021-08-20. Nr. V-1907)
Dėl pirminio prof. mokymo vykdymo būtinų sąlygų(2021-08-20 Nr. V-1908)
Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų(2021-06-30. Nr. V-1546)
Dėl darbų ir veiklų sričių, kuriuose leidžiama dirbti tiks periodiškai besitikrinantiems darbuotojams(2021-03-26 Nr. 178)
Dėl asmenų, segančių Covid-19 liga ar įtariamų, sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo taisyklių patvirtinimo(2020-03-12 Nr. V-352)

Informacija apie saugumo sąlygas skirtingose švietimo pakopose

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas(mokyklabecovid.lt)
Profesinis mokymas ir studijos(mokyklabecovid.lt)
Neformalusis švietimas(mokyklabecovid.lt)
Skip to content