Biblioteka

Biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslas – savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias centro informacinius poreikius.

Bibliotekos paslaugos

  • aprūpinimas vadovėliais ir knygomis
  • dokumentų išdavimas į namus ir skaitykloje
  • atsakymai į užklausas
  • parodų ir renginių organizavimas
  • interneto prieiga

Bibliotekos fondas

  • Informaciniai leidiniai
  • Bendrojo ugdymo vadovėliai
  • Profesinė literatūra
  • Grožinė literatūra
  • Kita literatūra

Bibliotekos vedėja

Ingrida Gedminaitė

 biblioteka@archive.lindenau.lt

Skip to content