Started on 2024-04-24

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos paskirtis​

Sudaryti galimybes įgyti kompetencijas šiems veiklos objektams įgyvendinti: nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančios energijos įrangos montavimas pastatuose ar šalia jų. Mokymosi metu įgyjamos šios kompetencijos: pasirengimas atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo darbui; elektros įrangos įrengimo ir saugos eksploatuojant elektros įrangą iki 1000 V pagrindai; prisijungimas prie pastato šalto ir karšto vandens tiekimo bei šildymo sistemos; šlaitinio stogo specialiosios paskirties elementų ir detalių montavimas; montuoti ir eksploatuoti atsinaujinančios energetiko įrangos valdymo automatiką; montuoti vėjo energijos elektrines.

Būsimo darbo specifika

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti atsinaujinančių šaltinių įrangos gamybos, montavimo įmonėse, atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose įrangos ir objektų priežiūros bei pardavimo bendrovėse.

Skip to content