2021 m. gegužės 28 – birželio 11 d. JSDRC inžinerinio skyriaus 20S grupės mokiniai įgyvendino integruotą anglų kalbos ir dorinio ugdymo (etikos) mokyklinį projektą „Mano verslo idėja“.

Metalo dirbtuvės, restorano atidarymas, medicininių priemonių kurjeris, vėsinantys marškinėliai, daržovių parduotuvė, žvejybos reikmenų parduotuvė  ir kitomis verslo idėjomis moksleiviai nustebino baigiantis 2021  mokslo metams. Pristatymai pateikti anglų kalba.

Pagrindiniai šio projekto tikslas – skatinti lyderystę, verslumą, ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas: mokėjimo mokytis, asmenines, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo ir socialines.

Mokiniai projekte turėjo pristatyti gyvenamąją aplinką, įvertinti poreikio nepatenkinimą pasirinktoje vietoje, pasitelkti kritinį mąstymą ir susisteminti turimą informaciją, pateikti diagrama ir pristatyti išgeneruotą verslo idėją, įvertinant biudžetą, darbuotojų poreikį bei reikalingas kompetencijas.

Projektu siekta integruoti anglų kalbos ir dorinio ugdymo (profesinės etikos srities) pamokų temas į bendrą projektą, taip pat gilinti finansinio raštingumo žinias ir tobulinti viešo kalbėjimo įgūdžius.

Projektinę veiklą organizavo anglų kalbos vyr. mokytoja Jurga Januškaitė Petrošienė ir dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė Lina Paulauskienė.Skip to content