Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, centre organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-15.

Dokumentai, reglamentuojantys asmens įgytų kompetencijų vertinimą

Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašas
Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, teorinė dalis (žinių) vertinimo testo vykdymo instrukcija
Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo instrukcija

Konsultacijų grafikai

2023 m. birželio mėn.
2023 m. gegužės mėn.
2023 m. balandžio mėn.
2023 m. kovo mėn.

Tvarkaraščiai

2023 m. birželio mėn.
2023 m. gegužės mėn.
2023 m. balandžio mėn.
2023 m. kovo mėn.

Bandomasis testas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa(T43071301)
Elektriko modulinė profesinio mokymo programa(T43071304)
Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa(P43104109, T43104112)
Jūreivio modulinė profesinio mokymo programa(P42104105, P43104106, T43104109)
Laivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa(P42104106, P43104107, T43104110)
Laivo keleivius aptarnaujančio darbuotojo (stiuardo) modulinė profesinio mokymo programa(P42104108, P43104110, T43104113)
Laivo virėjo modulinė profesinio mokymo programa(P42104103, P43104103, T43104106)
Laivų korpusų surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa(P32071601, T32071601)
Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa(P42071601, P43071601, T43071606)
Motoristo modulinė profesinio mokymo programa(P42104107, P43104108, T43104111)
Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa(P42071501, P43071501, T43071503)

Skip to content