Viešieji pirkimai

Taisyklės

Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

Viešųjų pirkimų planai

2023 metu viešųjų pirkimu planas
2022 metu viešųjų pirkimu planas
2021 metu viešųjų pirkimu planas

Pasirašytos sutartys

2023 m. pasirašytos sutartys
2022 m. pasirašytos sutartys
2021 m. pasirašytos sutartys
2020 m. pasirašytos sutartys

Skip to content