Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo tikslas rūpintis socialine mokinių gerove

– teikti socialinę – pedagoginę pagalbą centro bendruomenės nariams, užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinti priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo (-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei mokykloje.

Mokiniai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

  • susiduria su konfliktinėmis situacijomis, kurių patys vieni nėra pajėgūs išspręsti;
  • patiria patyčias, smurtą ar išnaudojimą;
  • turi mokymosi, elgesio sunkumų;
  • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
  • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
  • nenori mokytis ar lankyti pamokų;
  • nori atsisakyti žalingų įpročių;
  • reikalinga informacija apie socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą;
  • turi sumanymų ir idėjų, kurias galėtų įgyvendinti.

Socialinis pedagogas
Vitalijus Borta
Statybininkų pr. 39,
Inžinerinės pramonės skyrius, 218 kab.

 socialinis.pedagogas@archive.lindenau.lt

 +370 46 348012

Skip to content