Mokinių taryba

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro mokiniams.

Mokinių taryba – mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus Centro tarybai (savivaldai) ir administracijai mokymo proceso tobulinimo, Centro vidaus tvarkos ir kitais mokymo/mokymosi veiklos klausimais, padedanti organizuoti įvairius renginius, socialines veiklas, deleguoja narius į Centro tarybą (savivaldą).

Mokinių taryba vadovaujasi LR Švietimo įstatymu, LR profesinio mokymo įstatymu ir kitais teisės aktais, mokymo įstaigos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Centro tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

Mokinių tarybos nariai

Evaldas Beržinis

Mokinių tarybos pirmininkas
21 S1 grupės mokinys

 evaldas.berzinis@mokiniai.jsdc.lt

Aivaras Kavaliauskas

Mokinių tarybos pavaduotojas
21 M grupės mokinys

 aivaras.kavaliauskas@mokiniai.jsdc.lt

Dokumentai ir teisės aktai

Mokinių tarybos nuostatai
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

Mokinių tarybos susirinkimas
Mokinių tarybos susirinkimas
Paskutiniame šių kalendorinių metų Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro Mokinių tarybos susirinkime, kuris vyko 2022 m. gruodžio 19 dieną, mokiniai pasidalino savo mintimis ir prisiminimais kokie jiems buvo 2022-ieji.
Mokinių tarybos pagalba iš svetur atvykusiems mokiniams
Mokinių tarybos pagalba iš svetur atvykusiems mokiniams
2022 m. spalio 20 dieną Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro Mokinių tarybos nariai inicijavo susitikimą su Centre besimokančiais mokiniais iš Ukrainos. Susitikimo metu susipažinta su atvykusiais iš svetur mokiniais, pristatyta Mokinių tarybos veikla bei aptarti kiti rūpimi klausimai.
Mokinių tarybos informacija
2022 metų sausio mėnuo Mokinių tarybos nariams išties darbingas: pritarta Mokinių tarybos nuostatams, išrinkti Mokinių tarybos atstovai į Centro tarybą bei išrinktas Mokinių tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Sveikiname ir linkime sėkmės JSDRC naujajam Mokinių tarybos pirmininkui Evaldui Beržiniui (21 S1 gr.) ir jo pavaduotojui Aivarui Kavaliauskui (21 M gr.).
Vienišiems senjorams – pajūrio moksleivių dėmesys
Uostamiestyje, artėjant gražiausioms metų šventėms, moksleiviai, studijuojantys Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centre, maloniai nustebino vienišus senjorus. Prie Gerumo akcijos prisijungę jaunuoliai kartu su centro darbuotojais kruopščiai atrinktas kalėdines dovanas perdavė Klaipėdos Taikos Karalienės globos namų gyventojams.
Advento vainiko pynimas
Artėjant Adventui 2021 m. lapkričio 25-osios popietę centro bibliotekoje Mokinių taryba pynė advento vainiką, atspindintį ramybės ir šviesos laiką.
Mokinių tarybos susirinkimas
2021 m spalio 26 d. Centro skaitykloje vyko Mokinių tarybos susirinkimas, kurio metu buvo aptartos šių mokslo metų veiklos.
Skip to content