Centro taryba (kolegialus valdymo organas)

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro taryba (kolegialaus valdymo organo) yra kolegialus Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro organas, kuris savo darbe vadovaujasi profesinio mokymo įstaigos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlieka Profesinio mokymo įstatyme, Švietimo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas.

Tarybos nariai

dr. Rima Mickevičienė

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas Jūrų inžinerijos katedros vedėja

Juozas Liepuonius

Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkas, Jūrų kapitonas

Ala Minkevičienė

AB „Vakarų laivų gamykla“, BLRT Grupp, personalo direktorė

Irmantas Gedzevičius

Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius, docentas daktaras

Robertas Valantiejus

Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos vykdomasis direktorius

Audronė Gudonytė

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė (paskirta 2021-10-05 įsakymu Nr. V-1811)

Laimutė Vieraitienė

Darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnioji profesijos mokytoja, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro mokytojų deleguotas asmuo

Danguolė Balsė

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro kitų darbuotojų deleguotas asmuo

Aivaras Kavaliauskas

21 M grupės mokinys, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro Mokinių tarybos 2022-04-13 protokolo Nr. V3-3 deleguotas.

Tarybos dokumentai

Centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) darbo reglamentas

Tarybos posėdžių protokolai

2022-03-10 Nr. V7-1
2022-04-13 Nr. V7-2
2022-09-20 Nr. V7-3
2022-10-24 Nr. V7-4
Skip to content