Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro (toliau – KLMC) atsakingas subjektas – administratorė Aida Kleinauskienė, tel. +370 612 14380; el. paštu aida.kleinauskiene@lindenau.lt.

Jei esi švietimo įstaigos darbuotojas ir susidūrei ir susidūrei su korupcija, turi žinoti, atmintinė.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus KLMC galima pateikti forma:

Korupcijos prevencijos darbo grupė

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro 2023-01-18 įsakymu Nr. V-11 patvirtinta korupcijos prevencijos darbo grupė:
komisijos pirmininkė – Aida Kleinauskienė, administratorė;
nariai: Rita Danilskienė, pirkimų pardavimų specialistė;
Lukas Kimėnas, finansininkas;
Rūta Andriekienė, Darbo tarybos pirmininkė.

Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro 2023-01-18 įsakymu Nr. V-9 patvirtinta darbuotojų sąrašas kurie privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus:

  • direktorius;
  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai;
  • vyr. finansininkas
  • profesinio skyriaus vedėjas;
  • personalo ir dokumentų valdymo vadovas;
  • valgyklos vedėjas;
  • viešųjų pirkimų organizatorius;
  • viešųjų pirkimų komisijos nariai;
  • pirkimo iniciatoriai.

Dokumentai

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.
Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. priemonių planas
Antikorupcinio elgesio kodeksas
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo aprašymas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės tvarkos aprašas
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas
Veiksmų Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas(2023-01-18 Nr. V-14)

Aktualios nuorodos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos korupcijos prevencija

Skip to content