Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre!

Priėmimo tvarka

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2022-02-03 – 2022-02-15
Testų, jei taikomi, laikymas2022-02-03 – 2022-02-11
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2022-02-17
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-02-17 – 2022-02-18
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2022-06-01 – 2022-08-05
Testų, jei taikomi, laikymas2022-06-07 – 2022-08-04
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2022-08-12
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-08-16 – 2022-08-18
III. Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2022-08-19 – 2022-08-23
Testų, jei taikomi, laikymas2022-08-19– 2022-08-22
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2022-08-26
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-08-29 – 30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – 2022-08-31 d.
IV. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui). Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Priėmimo dokumentai

  • Prašymas 9 kl. (pildomas mokykloje)
  • Prašymas 11kl., po 12 kl. (pildomas LAMA BPO informacinėje sistemoje)
  • Dokumentai apie įgytą išsilavinimą (originalas);
  • Asmens tapatybės dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba gimimo liudijimas);
  • 4 fotonuotraukas (3×4);
  • Sveikatos pažymos.

Papildoma informacija

Skip to content