Kursai

Kviečiame mokytis pagal šias neformaliojo profesinio mokymo programas

Training programe for ordinary seamen

Jūreivių mokymo kursai

Kursas vykdomas pagal JRAB (STCW) kodekso A-II/4 reikalavimus.

Trukmė: 210 ak. val. / 27 d. d.

Kursų kaina: nuo 500 EUR

Laivo virėjo tęstinio profesinio mokymo kursai

Kursas vykdomas pagal Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 3.2 taisyklės, A3.2 standarto ir B3.2 gairių reikalavimus.

Trukmė: 34 ak. val. / 5 d. d.

Kursų kaina: nuo 200 EUR

Basic Safety Training

Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė

Kursas vykdomas pagal JRAB (STCW) kodekso A-VI/1 poskyrio reikalavimus.

Trukmė: 68 ak. val.

Kursų kaina: 390 EUR

Security awareness training for seafarers with designated security duties

Saugos sąmoningumo ugdymo jūrininkams, dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime, mokymo programa

Kursas vykdomas pagal JRAB (STCW) kodekso A-VI/6-2 poskyrio reikalavimus.

Trukmė: 9 ak. val. / 1 d.

Kursų kaina: 120 EUR

Skip to content