Darbo taryba

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro darbo taryba – kolegialus Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi LR Darbo kodeksu, Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo tarybos reglamentu ir kitais teisės aktais.

Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų centro darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų.

Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.

Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui draudžiama daryti įtaką darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą.

Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka darbo tarybos pirmininko paskirtas tarybos narys.

Darbo tarybos nariai

Rūta Andriekienė

Darbo tarybos pirmininkė

 +370 46 416 224

rūta.andriekiene@gmail.com

Ingrida Gedminaitė

Darbo tarybos sekretorė

 

 ingridel@gmail.com

Algirdas Žilėnas

Darbo tarybos narys

 

 algirdas.zilenas@gmail.com

Darbo tarybos dokumentai

Darbo tarybos 2022 metų veiklos ataskaita
Darbo tarybos darbo reglamentas

Darbo tarybos informacija

Darbo tarybos rinkimo komisijos skelbimas
Darbo tarybos rinkimai vyks 2021 m. spalio 28 d. nuo 8.00 iki 17.00 adresu Rambyno g. 14, 18 kab. (I a.).
Darbo tarybos rinkimo komisijos skelbimas
2021 m. spalio 1 d. 11.50 val. Statybininkų pr. 39 aktų salėje vyks visuotinis centro darbuotojų susirinkimas dėl darbo tarybos rinkimų.

Skip to content