Started on 2024-04-24

Motoristo modulinė profesinio mokymo programa

Programos paskirtis​

Motoristo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta parengti motoristą, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti jūrų laivų mašinas, jūrų laivų pagalbinius mechanizmus ir sistemas, išmanytų saugų darbą laive.

Reikalavimai sveikatai​

Turėti Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.

Būsimo darbo specifika

Įgiję motoristo kvalifikaciją ir gavę̨ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka išduotą motoristo kompetencijos liudijimą̨, asmenys galės dirbti motoristu laive ir budėti laivo mašinų̨ skyriuje.

Darbas reikalauja fizinės ištvermės, dirbama pamainomis, laive, darbo metu privaloma dėvėti specialiuosius darbo drabužius.

Motoristo darbo priemonės yra mašinų̨ skyriaus mechanizmai ir įranga, įrankiai, ryšio priemonės, pavojaus signalų sistemos, priešgaisrinė įranga ir priemonės.

Asmenys, įgiję motoristo kvalifikaciją, gali dirbti Lietuvos laivyne ir užsienio šalių laivuose, plaukiojančiuose tarptautiniais reisais.

Skip to content