2019-1-LT01-KA102-060113 „Suvirinimo technologijos Europoje“

Erasmus+ mokytojų patirtis Lenkijoje

2022 metų kovo 21-25 dienomis, dvi Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro profesijos mokytojos lankėsi Lenkijoje (Besltogėje) pagal Erasmus+ projektą „Suvirinimo technologijos Europoje“ Nr.: 2019-1-LT01-KA102-060113. Mokytojų stažuotės metu susipažinta su darbo rinka stebint procesus vienoje pasaulinių aukštos kokybės žemės ūkio ir komunalinės technikos gamybos lyderių įmonėje SaMASZ. Įgyta patirties vienoje didžiausių rytų Lenkijos transporto įmonių „Multicco group“, kuri naudoja naujausias krovinių paieškos ir transporto valdymo technologijas.

Mokinių mobilumo įspūdžiai iš Portugalijos

Įvykdyta jau trečioji mobilumo stažuotė pagal Erasmus+ projektą Nr.: 2019-1-LT01-KA-102-060113 “Suvirinimo technologijos Europoje”. 2021 m. rugsėjo 27 – spalio 15 dienomis šeši JSDRC mokiniai atliko praktiką Portugalijoje. Mūsų priimantis partneris “Mobility Friends” stengėsi, kad mokiniai maksimaliai įgautu norimų žinių ir jaustųsi saugiai.

Mobilumo vizitas Portugalijoje

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras tęsia Erasmus+ projekto Nr. 2019-1-LT01-KA-102-060113 “Suvirinimo technologijos Europoje” įgyvendinimą. 2021 m. rugsėjo 27 – spalio 02 dienomis Portugalijoje, Barcelos mieste, lankėsi Inžinerinės pramonės skyriaus vedėja Laimutė Vieraitienė ir suvirintojų profesijos mokytoja Aurelija Mikalauskienė. Priimančioji organizacija “Mobility Friends” suorganizavo vizitus į profesines mokyklas, metalo apdirbimo ir suvirinimo paslaugas teikiančias įmones, parengė kultūrinę programą.

Profesinio mokymo specialistų atranka

VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras pradeda vykdyti Erasmus+ programos mobilumo projekto Nr. 2019-1-LT01-KA102-060113 „Suvirinimo technologijos Europoje“ dalyvių atranką vykti į stažuotę projekto rėmuose. Planuojamas antras profesinio mokymo specialistų srautas – 2 dalyviai vykti į stažuotę Portugaliją (Braga). Stažuotės trukmė – 7 dienos (viena savaitė). Į stažuotę planuojama vykti nuo 2021 m. rugsėjo mėn.

Dalyvių atranka

VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras pradeda vykdyti Erasmus+ programos mobilumo projekto Nr. 2019-1-LT01-KA102-060113 „Suvirinimo technologijos Europoje“ dalyvių atranką vykti į stažuotę projekto rėmuose. Planuojamas trečias stažuotojų srautas – 6 dalyviai vykti į stažuotę Portugalijoje (Braga). Stažuotės trukmė - 3 savaitės. Į stažuotę planuojama vykti nuo 2021 m. rugsėjo mėn.
Skip to content