RWE suvienijo jėgas su pirmaujančiomis Vakarų Lietuvos švietimo institucijomis, kad paspartintų jūros vėjo energetikos plėtrą Baltijos jūroje, paremtą švietimu, tyrimais ir žinių perdavimu. Pasirašyti atitinkami ketinimų protokolai su Klaipėdos universitetu, Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, Klaipėdos valstybine kolegija ir Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centru.

Jūros vėjo energetika yra labai svarbi siekiant patenkinti didėjantį atsinaujinančios energijos poreikį ir kurti naujas, perspektyvias darbo vietas. Stiprus ryšys tarp Baltijos šalių ir kaimyninių šiaurės ir vakarų regionų atveria galimybes energijos eksportui. Taigi Baltijos jūra gali tapti ateities energetikos centru Europoje. „RWE“ siekia, kad tai taptų realybe“, – per vakarykštę sutarties pasirašymo ceremoniją sakė Andreas Hammar, „RWE Renewables“ jūrinės vėjo energetikos plėtros viceprezidentas Baltijos, Skandinavijos regionui ir Lenkijai.

Baltijos šalys turi ambicingų klimato tikslų, o jūros vėjo energetikos plėtra dažnai yra šių planų pagrindas. Lietuva 2023 metų pabaigoje organizuos pirmąjį konkursą 700 megavatų vėjo jėgainių parkui jūrinėje teritorijoje. Tikimasi, kad visoje Baltijos jūroje iki 2030 m. bendra jūros vėjo jėgainių galia sieks 20 gigavatų.

Norint įgyvendinti ambicingus statybos Baltijos jūroje tikslus, reikės darbuotojų, turinčių skirtingas kvalifikacijas projektavimo, statybos ir eksploatavimo etapuose. Kartu su keturiomis pirmaujančiomis švietimo institucijomis šiandien dedame pamatus būsimai jūros vėjo jėgainių sėkmei Lietuvoje ir Baltijos regione“, – pridūrė Anu Eslas, „RWE Renewables“ jūrinės energetikos plėtros viceprezidentė Baltijos šalims.

Planuojame dalytis žiniomis ir patirtimi bei nustatyti galimybes bendriems tyrimams jūros vėjo energetikos srityje. Turi būti parengtos edukacinės programos, kuriose būtų ugdomos žinios ir kompetencijos, reikalingos darbui jūros vėjo energetikos sektoriuje.

Klaipėdos universitetas

Atsinaujinanti energija ir tvarumas yra viena iš pagrindinių Klaipėdos universiteto (KU) strateginių krypčių. Šiose srityse aktyviai dirba KU mokslininkai; su partneriais iš Europos universiteto aljanso EU-CONEXUS plėtojamos bendros studijų ir mokslo programos. „Susitarimai su atsinaujinančios energetikos srityje dirbančiais pramonės partneriais – jų patirtis, poreikiai ir perspektyvos – mums yra svarbūs ir naudingi, nes atveria galimybes naujiems tyrimams, bendriems projektams ir inovatyviems sprendimams“, – sakė KU rektorius profesorius dr. Artūras Razbadauskas.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla džiaugiasi šia nauja partneryste su RWE. Tikime, kad aukštųjų mokyklų ir pramonės bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant atliepti visuomenės ir darbo rinkos poreikius, greitai reaguoti ir rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius prisitaikyti prie pokyčių“, – teigė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič. „Manome, kad studijų plėtra ir įvairovė bus labai svarbi Lietuvai, ir tai atsispindi šiame bendradarbiavime ir naujai kuriamose galimybėse mūsų studentams įsidarbinti jūros vėjo jėgainių srityje.

Klaipėdos valstybinė kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija – moderni aukštoji mokykla, prisidedanti prie tvaraus gamtos išteklių valdymo ir siekio efektyviai juos panaudoti, stiprinanti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą bei mokslo ir technologijų teikiamų laimėjimų panaudojimo galimybes. „Lietuva pasiryžusi žengti į priekį su Žaliuoju kursu ir stiprinti energetinę nepriklausomybę. Plėtojamas pirmasis vėjo jėgainių parkas jūroje, kuris ne tik užtikrins darnesnę aplinką ateities kartoms, bet ir pajūrio regiono augimą bei naujų darbo vietų kūrimąsi“, – teigė Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovė Gražina Markvaldienė . „Turime ilgametę patirtį rengiant elektrotechnikos specialistus. Bendradarbiavimą su RWE matome kaip būdą modernizuoti ir tobulinti studijų programą bei prisidėti prie jūros vėjo specialistų rengimo.

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – vienintelė specializuota profesinė mokykla Lietuvoje, teikianti jūrų, uostų, laivybos, inžinerinės pramonės, taip pat energetikos ir technologijų, susijusių su laivų statyba ir transportavimu, profesinį mokymą. „Mes kuriame energetikos sinergiją. Pagrindinės sėkmingo verslo plėtros prielaidos yra technologijos ir kvalifikuoti specialistai. RWE puikiai išmano naujas technologijas ir turi šioje srityje reikalingų kompetencijų. Mūsų misija – ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus. Mūsų veikla yra nukreipta į inžinerinę pramonę, energetiką ir laivininkystę, nes turime šiose srityse žinių, patirties ir infrastruktūros. Tikimės, kad mūsų partnerystės su RWE sinergija padės plėtoti atsinaujinančios energijos sektorių jūroje“, – sakė dr. Egidijus Skarbalius, Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro direktorius.

RWE turi didelę patirtį visoje jūros vėjo energetikos vertės grandinėje

RWE yra pirmaujanti pasaulyje atsinaujinančių energijos šaltinių žaidėja ir antra didžiausia jūrinės vėjo energetikos vystytoja pasaulyje. RWE valdo 18 jūrinių vėjo jėgainių parkų penkiose šalyse, įskaitant 3 jėgaines Baltijos jūroje – „Kårehamn“ (48 MW) prie Švedijos krantų, Danijos vėjo jėgainių parką „Rødsand 2“ (207 MW, RWE dalis: 20 %) ir „Arkona“, kurios 385 MW galia yra viena didžiausių jūros vėjo jėgainių Vokietijos Baltijos jūros dalyje (RWE dalis: 50 %). Iki 2030 m. RWE ketina padidinti savo jūros vėjo jėgainių pajėgumus nuo dabartinių 3 GW iki 8 GW (tai tik RWE dalies pajėgumų padidėjimas). Daugiausia dėmesio skiriama Šiaurės Amerikai, Azijos Ramiojo vandenyno regionui ir patrauklioms Europos rinkoms, įskaitant Baltijos šalis.Skip to content