Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 420 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Klaipėdos laivininkų mokyklą ir viešąją įstaigą Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą“, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. viešoji įstaiga Klaipėdos laivininkų mokykla ir viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla reorganizuojamos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrą.

Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Klaipėdos laivininkų mokyklos ir Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos – teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius pereina 2020 m. rugsėjo 1 d. po reorganizavimo veikiančiai viešajai įstaigai Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrui.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatais, viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos 3 (trejų) paskutinių metų metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis ir tarpinėmis finansinėmis atskaitomybėmis bus galima susipažinti veiklą baigiančios mokyklos buveinėje ir internetinėje svetainėje www.laivininkumokykla.lt.Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos ir Viešosios įstaigos Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos reorganizavimo sąlygos

Reorganizavimo_salygos

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatai (projektas)

JSDRC_Istatai_projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 420 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Klaipėdos laivininkų mokyklą ir viešąją įstaigą Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą“

LR_Vyriausybes_nutarimas_Nr_420_20190430

2020 m. kovo 17 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-378 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

SMSM_isakymas_del_tinklo_pertvarkos

2020 m. liepos 17 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1086 „ Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos ir viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos reorganizavimo“

Isakymas_del_reorganizav_Nr_V-1086_20200717

Leave a comment

Skip to content