Laivo virėjo mokymo kursai

Registracija ir papildoma informacija

Skambinkite

+370 46 379857

Kursas vykdomas pagal Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 3.2 taisyklės, A3.2 standarto ir B3.2 gairių reikalavimus, kontaktiniu būdu Centro laivininkų skyriaus auditorijose (Rambyno g. 14, Klaipėda).

Trukmė: 34 ak. val. / 5 d. d.

Kursų kaina: nuo 200 EUR

Dalyko pavadinimasSkirta valandų
Iš visoTeorijaiPraktikai
Kulinarija1064
Gamybos organizavimas ir maisto produktų laikymas1091
Sanitarija ir higiena22
Darbų sauga22
Laivo sandara66
Aplinkosaugos ir jūros taršos prevencija22
Vertinimas22
IŠ VISO:34295

Įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
2022 m. spalio 7 d. sėkmingai užbaigus laivo virėjų tęstinio profesinio mokymo programą ir įvykdžius Asmens įgytų kompetencijų įvertinimus buvo įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai D-22 V3 kurso klausytojams.
Įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
Įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
2022 m. liepos 1 d. sėkmingai užbaigus laivo virėjų tęstinio profesinio mokymo programą ir įvykdžius Asmens įgytų kompetencijų įvertinimus buvo įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai D-22 V2 kurso klausytojams.
Įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
2022 m. kovo 25 d. sėkmingai užbaigus laivo virėjų tęstinio profesinio mokymo programą ir įvykdžius Asmens įgytų kompetencijų įvertinimus buvo įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai D22-LV1 kurso klausytojams.
Skip to content