2022 m. kovo 25 d. sėkmingai užbaigus laivo virėjų tęstinio profesinio mokymo programą ir įvykdžius Asmens įgytų kompetencijų įvertinimus buvo įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai D22-LV1 kurso klausytojams.

Centro bendruomenė linki sėkmingai tęsti virėjo karjerą laivybos kompanijose.

Septynios pėdos po kyliu!Skip to content