2020-1-LT01-KA102-077508 „Tarptautinė patirtis Vengrijoje“

Dalyvių atranka

VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras pradeda vykdyti Erasmus+ programos mobilumo projekto Nr. 2020-1-LT01-KA102-077508 „Tarptautinė patirtis Vengrijoje“ dalyvių atranką vykti į stažuotę projekto rėmuose. Planuojamas stažuotojų srautas – 20 dalyvių vykti į stažuotę Vengrijoje. Stažuotės trukmė - 4 savaitės (28 dienos). Į stažuotę planuojama vykti nuo 2022 m. kovo mėn. (data dar bus tikslinama)
Skip to content