Projektas pagal „Erasmus+“ programą įgyvendinamas konsorciumo pagrindu jėgas suvienijus Vilniaus technologijų mokymo centrui, Vilniaus miesto psichologinei-pedagoginei tarnybai, Kauno taikomosios dailės mokyklai, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrui bei Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui.

Projekto tikslas – pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių Europos Sąjungos šalių.

Profesinės stažuotės metu projekto dalyviai susipažins su minėtų grupių integracijos modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu ir aktualių metodikų taikymu.

Projekto metu siekiama įgyti šias kompetencijas:

 • Teorines žinias apie socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų poreikius, jų integraciją.
 • Praktinius gebėjimus organizuoti pasiruošimą su mokiniais, mokytojais, tėvais profesinėje mokykloje
 • Praktinius gebėjimus dirbti ar organizuoti darbą su socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenimis profesinėje mokykloje; ugdymo programų tobulinimą.
 • Gebėjimą spręsti problemas, teikti pagalbą ir ekstremalių situacijų valdymą.
 • Gebėjimą bendradarbiauti.

Tikimasi pasiekti tokį metodinį ir psichologinį projekto dalyvių pasiruošimą, kuris lengvai būtų transformuojamas Lietuvos profesinio mokymo institucijose organizuojant sėkmingą socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų grupių integravimą. Ši kompetencija yra būtina siekiant gerų mokymosi rezultatų, lengvo prisitaikymo darbo rinkoje – tai prielaida sėkmingai save realizuoti mokiniams, kurie dėl savo socialinės padėties ir kultūrinio svetimumo turi mažesnes galimybes.

Praktinė informacija:

 • Mobilumas Vokietijoje, numatytas 2021 m. lapkričio 21-28 dienomis. (data preliminari).
 • Kelionės, maitinimosi ir apgyvendinimo išlaidos apmokamos projekto lėšomis.
 • Dalyvavimui mobilume atrankos komisija atrinks dalyvius labiausiai atitinkančius atrankos kriterijus.

Atrankos kriterijai:

 • kryptingumas gerinant savo darbo kokybę;
 • motyvacija dalyvauti mobilume;
 • noras keistis ir gebėjimas skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos (anglų k.) komunikaciniai įgūdžiai;
 • gebėjimas prisiimti atsakomybę;
 • asmeninės savybės: tolerantiškumas, lankstumas, atvirumas naujovėms, darbštumas ir organizuotumas;
 • pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje.

Pirmenybė yra teikiama visus kriterijus atitinkantiems kandidatams. Vienodai įvertinus kandidatus, pirmenybė skiriama pirmą kartą dalyvausiantiems tarptautinio mobilumo veikloje.

Tikslinę projekto dalyvių grupę sudaro įvairių sričių švietimo bendruomenės nariai: psichologai, socialiniai pedagogai, profesijos mokytojai, švietimo vadybininkai ar kiti pedagoginiai darbuotojai.

Norinčius dalyvauti atrankoje iki spalio 1 d. kviečiame teikti šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą.

Dokumentus siųsti projektų vadovei Rasai Mitkute adresu projektai@archive.lindenau.lt.

Finansuojamas dalyvių skaičius šiame dalyvių sraute – 8. Vietos pasiskirsto taip:

Paraišką pateikusi organizacija (konsorciumo koordinatorius):

 • Vilniaus technologijų mokymo centras – 2 dalyviai.

Projekte dalyvaujančios organizacijos (konsorciumo nariai):

 • Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba – 2 dalyviai.
 • Kauno taikomosios dailės mokykla – 2 dalyviai;
 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras – 1 dalyviai;
 • VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras – 1 dalyvis;
Skip to content