Mūsų centre prieš pat mokinių atostogas paminėta VASARIO 16-oji. Mokiniai susikaupę žiūrėjo rodomas skaidres apie svarbius Lietuvai įvykius 1918 m., animacinius filmukus, o per lietuvių k. ir literatūros pamoką rašė pastraipą ,,Meilė Tėvynei yra kiekvieno žmogaus širdyje“.

Gera, kai mokiniai jaučia artimą ryšį su savo šalimi, gerbia ją, didžiuojasi gyveną valstybėje, kuriai negaili šiltų, gerų žodžių…Skip to content