Gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena tuos laikus, kai carinė rusų valdžia represijomis buvo uždraudusi mūsų tautos brandą liudijančius ženklus – kalbą, knygą, spaudą.

Ši diena nepamiršta ir Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre pakviečiant bendruomenės narius prisiminti sudėtingiausią mūsų kalbos ir lietuviškos spaudos nueitą kelią, kuris įamžintas įvairių knygų puslapiuose.

Pabandykime kiekvienas sau atsakyti – kuo man svarbi Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena…Skip to content