Pirmą vasaros dieną abiturientams mokyklose aidi paskutinio skambučio garsai.

Mūsų centre dvyliktokai iš pat ryto rinkosi į fojė, kur jiems buvo suruošta trumpa PASKUTINIO SKAMBUČIO šventė.

Mokinius sveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Skubutienė, daug gražių linkėjimų pasakė gr. vadovės J. Januškaitė-Petrošienė ir R. Andriekienė.

Mokytojai dvyliktokams įteikė padėkos raštus, diplomus už įvairias veiklas. O tada visi buvo iškilmingai palydėti į miesto centrą – įsimintiną eiseną ir renginį Laikrodžių muziejaus kiemelyje
Skip to content