Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) yra dokumentas, patvirtinantis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausto asmens teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje metu.

ESDK išduoda teritorinės ligonių kasos asmenims apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje. Jei asmuo praranda apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą ESDK išdavusioje šalyje, naudotis kortele nebegalima.
Skip to content