Dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams atrankoje į stažuotę Vokietijoje (Hamburge) pagal Erasmus+ akredituotą projektą Nr.: 2022-1-LT01-KA121-VET-000056179, skelbiame atrinktų mokinių sąrašą:

  • Saulius Žunda (21 M)
  • Aivaras Kavaliauskas (21 M)
  • Lukas Valauskas (21 M)
  • Emilis Mačėnas(22 MS)
  • Andrėj Galuziu (22 AEM)
  • Jovydas Piėiaclia (22 AEM)

Atrinkti mokiniai iki 2023 m. vasario mėn. 13 dienos privalo susisiekti su projektų vadovę (219 kab.) ir atvykus į mokyklą (arba atsiųsti ei.paštu: proiektai@archive.lindenau.lt) pristatyti reikalaujamus dokumentus (ID kortelės kopiją, sutikimą tėvų dėl išvykimo).

Neatvykę ar neatsiuntę duomenys mokiniai bus braukiami iš sąrašo. Rezerve esantys mokiniai bus pakviesti vykti į kitą stažuotę!Skip to content