2021 m spalio 29 d. I-os gimnazijos klases ir 21 M/21 LVE grupių mokiniai dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje “Halloween: origins and traditions“.Skip to content