Spalio 5 – Tarptautinė mokytojų diena. Kasmet ji labai laukiama, nes sulaukiame daugiausia pagarbos, dėmesio, šiltų ir gražių žodžių. Nėra nė vienos mokyklos, kurioje ši šventė nebūtų paminėta. Bet kaip ją paminėti, kad renginys nebūtų panašus į jau buvusius? O tai jau organizatorių rūpestis, bet mūsų mokyklos mokytojai Kristinai Ambrazaitytei ir bibliotekos vedėjai tokie dalykai – ne kliūtis, jos niekada nepristinga idėjų.

Nuo pat ryto mokytojams nuotaiką pakėlė įmantrūs 01 LE gr. ir 01 S gr. mokinių padaryti medžių lapų žiedeliai, kurie mums buvo prisegti prie krūtinių. Fojė akį traukė puošnus stendas su sveikinimais ir kvietimu į popamokinį renginį. Jo metu pasijutom (va)karinės mokyklos mokiniais, o pamoką vedė 01 LE ir 01 S grupių mokiniai (Sandra Zakaraitė, Irma Motužytė ir Fulgentas Mačernis), apsirengę tikromis karinėmis uniformomis ir felčerių chalatais.

Pirmiausia buvome pakviesti mobilizuotis, nes šiandien nemobilizuotą neeilinį mokytoją lengvai įveikia mobilizuoti eiliniai mokiniai.

Pamoka prasidėjo sveikatos patikrinimu: šaukštu uždengus akį reikėjo atvirkščiai perskaityti stende užrašytus žodžius (nuostabūs, protingi, gražūs, kūrybingi, atsakingi, tinginiai, peštukai, pasiutę, neatlieka namų darbų).

Ne visų mokytojų – mokinių regėjimas buvo geras, oi, ne visų. Sunkiausia atlikti sekėsi fizinio parengimo užduotis – mėtyti granatas (pupeles) į priešų techniką (mažus dubenėlius). Mūšį laimėjo kūno kultūros mokytojas Algis Žutautas, kuriam nusileisti nenorėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Petrušienė. Ne ką geriau sekėsi galvosūkių rungtyje. Čia neaplenkiama buvo kūno kultūros mokytoja Renata Skubutienė.

Nors pamoka vyko sunkiai, daugelis nesugebėjo atlikti nė vienos užduoties, bet visi dalyvavusieji gavo (va)karinės mokyklos pirmosios pamokos diplomus ir gėlių, o socialinė pedagogė Rita Staršelskienė palinkėjo kantrybės, meilės ir supratimo, dirbant sunkų mokytojo darbą, o mokinių klubas „Mes nestabdom“ įteikė asmeninius herbus ir lapelius su žymių žmonių sentencijomis.Skip to content