Diplomų įteikimo šventė

Ši šventė – jau paskutinė mūsų mokykloje 2011/2012 mokslo metais. Tyliai skambant Vlado Bagdono dainai „Senai mokyklai“ į salę rinkosi 09LE, 09E/OK, 09K, 09S, 10V, 01ST, 01OK1 grupių mokiniai, jų vadovai, mokytojai, mokyklos administracija ir viešnia Ala Minkevičienė, Vakarų laivų gamyklos žmogiškųjų išteklių vadovė.

Renginio vedėjos: kūno kultūros mokytoja Renata Skubutienė ir 01LE gr. mokinė Karolina Diburytė – visus dalyvius pakvietė į mokyklos kiemelį sodinti absolventų ąžuoliuko.

Šventės metu geros kloties, sėkmingo darbo absolventams linkėjo l.e.mokyklos direktoriaus pareigas Arvydas Vaitkus, l.e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Sigita Skubutienė, 10V grupės vadovė Renata Skubutienė, 09LE grupės vadovė Danutė Laurinaitienė, o Vakarų laivų gamyklos žmogiškųjų išteklių vadovė Ala Minkevičienė pasakė, kad jauniems žmonėms labai svarbu surasti tokį darbdavį, kuris padėtų tobulėti.

Už indėlį ugdant specialistus ji įteikė gamyklos Padėkos raštus ir atminimo dovanėles profesijos mokytojams Vidmantui Damuliui ir Romui Mikalauskui.

L.e. mokyklos direktoriaus pareigas Arvydas Vaitkus 136 absolventams įteikė mokyklos baigimo Diplomus, 13 mokinių, labai gerai išlaikę baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, gavo Šiaulių pramonės prekybos ir amatų rūmų Padėkos raštus. Atsisveikindami absolventai dėkojo mokytojams už kantrybę, suteiktas žinias, skaitė Testamentą, fotografavosi …

Skip to content