Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. P1-193 „DĖL KONKURSO JŪRINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ RENGIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:
Onutė Kacevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vedėja;
Violeta Petrušienė, Klaipėdos technologijų mokymo centro direktorė (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovė);
Ingrida Gedminaitė, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro profesijos mokytoja (pedagogų atstovė);
Irmantas Jefišov, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro mokinys (mokinių atstovas);
Audra Vanagė (Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro tėvų atstovė);
Arnoldas Šileika, AB Vakarų laivų gamyklos generalinis direktorius (socialinių partnerių atstovas).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

Konkurso Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2021 m. rugsėjo 8 d.

Skip to content