Pranešimai

Pranešimas apie komisijos sudėtį

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. P1-193 „DĖL KONKURSO JŪRINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ RENGIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:
Skip to content