Klaipėdoje veikiančios mokymo įstaigos vienija jėgas ir kuria bendrą strategiją, kaip pritraukti kuo daugiau jaunuolių rinktis rinkoje paklausias ir gerai apmokamas profesijas. Uostamiestis gali pasigirti turintis puikiai išvystytą švietimo sistemos grandinę, kuri padeda specializuotą profesinį kelią pradėti dar profesinės mokyklos suole ir, esant poreikiui, jį sėkmingai tęsti aukštosiose mokyklose. Tai ypač aktualu profesijų, susijusių su jūriniu ir inžineriniu sektoriumi, atstovams – būtent tokius specialistus rengia Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras  (JSDRC) ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM).

Mūsų mokymo įstaigas vienija bendras tikslas – atliepti esamus poreikius ir rengti praktiškai įgudusius specialistus, kurie ateityje pilnavertiškai galės integruotis darbo rinkoje.  Turime puikią sinergiją – Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras priima jaunuolius mokytis nuo 9 klasės ir jau 11 klasėje moksleiviams siūloma rinktis sau tinkančią ir patinkančią profesiją. Įgiję praktinių įgūdžių, jie gali tęsti savo kelią profesinės karjeros link Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Mūsų mokymo centro tikslas – auksinės rankos, o mūsų partnerių aukštosiose mokyklose – auksiniai protai. Taip suvieniję jėgas, mes galime parengti geriausios kokybės specialistus“, – per susitikimą su Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos atstovais sakė Egidijus Skarbalius, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro vadovas.

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras rengia jūreivius, logistus – ekspeditorius, suvirintojus, elektrikus, laivų korpusų surinkėjus, laivo elektrikus, laivų sistemų ir įrengimų montuotojus, metalo apdirbimo staklininkus, motoristus, santechnikus, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojus,  laivo virėjus. Nemažai šį centrą baigusių jaunuolių sėkmingai pradeda darbinę karjerą, o dalis įstoja į LAJM, kitas aukštąsias mokyklas ir ten įgyja aukštąjį išsilavinimą. Kelias į aukštąją mokyklą profesinę mokyklą baigusiems jaunuoliams yra šiek tiek sklandesnis dėl gaunamų pliusų už profesinėje mokykloje įgytus gebėjimus.

Labai svarbu, kad jauni žmonės turi galimybes gana anksti išbandyti profesijas. Pastebime, kad profesinį išsilavinimą įgiję jaunuoliai turi daug praktinių žinių ir įgūdžių, todėl jiems gilintis į mokslus aukštojoje mokykloje yra kur kas lengviau. Jie labai sėkmingai integruojasi ir sparčiai kopia karjeros laiptais – esama puikių pavyzdžių, kaip profesinę mokyklą baigę jūreiviai tampa laivų kapitonais, motoristai – laivų inžinieriais, elektrikai ir laivų elektrikai – perspektyviais laivų elektros įrenginių inžinieriais. Yra sukurta puiki sistema palaipsniui siekti profesinių aukštumų ir užsitikrinti geras ir perspektyvias darbo sąlygas”, – teigė Rima Mickienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.

Daugiau informacijos apie galimybes mokytis Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centre: https://archive.lindenau.lt/naujienos/2021-2022-mm/pasimatuoti-profesija-galima-ir-mokyklos-suole/

Daugiau informacijos apie studijas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje: https://lajm.lt/lt/studijuok-lajm.html


Skip to content