Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – vienintelė ugdymo įstaiga Lietuvoje, rengianti laivų virėjus (kokus). Nors šiuo metu visame pasaulyje jaučiamas jūrinių profesijų stygius, nepaisant didelio poreikio bei gana solidaus atlygio, norinčiųjų įgyti laivo virėjo (koko) profesiją vis dar stinga.

Kokus mūsų centras rengia jau dvidešimt metų, tačiau šiandien studijų žemėlapyje ši profesija yra nepelnytai pamiršta. Norisi padrąsinti jaunimą žiūrėti toliaregiškai – jūra suteikia ne tik neribotas galimybes, bet ir labai gerą uždarbį. Besimokantys mūsų centre viską gauna vienoje vietoje – čia gali ir įgyti vidurinį išsilavinimą, ir pasirinkti profesiją, ir gauti reikiamus jūrinius dokumentus – juos turint, atsiveria galimybės siekti karjeros jūroje. Gali būti geriausias virėjas čia, krante, tačiau be būtinų jūrinių dokumentų, kelias dirbti laivuose yra užkirstas“, – apie perspektyvias laivo virėjo studijas pasakojo dr. Egidijus Skarbalius, Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro vadovas.

Tai, kad jūrininkų, laivo virėjų, laivo virėjų padėjėjų poreikis yra didelis, patvirtina ir AB „DFDS Seaways“ įgulų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Alekna. Šiuo metu „DFDS Seaways“ laivyną sudaro 11 laivų, juose dirba 784 įvairių specialybių jūrininkai. Neseniai bendrovė įsigijo du naujus keltus „Aura Seaways“ ir „Luna Seaways“ – juose darbo atsirado daugiau kaip dviem šimtams jūrininkų – tarp jų jūreivių, virėjų ir virėjo padėjėjų. Pagrindinis iššūkis – šie specialistai tam, kad galėtų dirbti laivuose, turi turėti būtinus jūrinius dokumentus.

Esame suinteresuoti, kad mūsų laivuose dirbtų profesionalūs ir motyvuoti jūrininkai, todėl visiems, kurie nori siekti karjeros jūroje, esame parengę motyvacinę sistemą. Kompensuojame patirtas išlaidas už laivo virėjo kursus mūsų keltuose dirbantiems virėjų padėjėjams, apie kuriuos iš laivų gauname gerus atsiliepimus. Taip pat mūsų laivyne dirbantiems jūreiviams – praktikantams (dirbantiems pagal darbo sutartis), kompensuojame patirtas išlaidas už jūreivio rengimo kursus. Pretendentai turi norėti ir galėti dirbti laivuose, praeiti atranką, turėti būtinus pagrindinius jūrinius dokumentus, išskyrus kvalifikacijos liudijimus, mokėti užsienio kalbas (anglų ir/ar rusų), įsidarbinti mūsų bendrovės laivuose ir juose išdirbti ne trumpiau nei 12 arba 18 savaičių. Galimybių siekti karjeros jūroje yra daug, reikia tik pasiryžimo ir noro“, – sakė „DFDS Seaways“ įgulų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Alekna.

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre mokytis laivo virėjo specialybės galima po 10 ir 12 klasių. Taip pat yra parengta ir tęstinio mokymo programa tiems, kurie jau turi kvalifikaciją, bet nori ją keisti. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre yra rengiami ir vakariniai laivų virėjų kursai.

Asmenys, įgiję laivo virėjo kvalifikaciją, gali dirbti Lietuvos ir užsienio šalių laivuose, plaukiojančiuose tarptautiniais reisais. Mūsų absolventai karjeros siekia įvairaus tipo laivuose – nuo krovininių, konteinerinių, žvejybinių iki keleivinių, kruizinių laivų, itin prabangių jachtų. Tai profesija, atverianti kelius pažinti visą pasaulį“, – pasakojo E. Skarbalius.

Daugiau informacijos apie laivo virėjo programą: https://archive.lindenau.lt/specialybe/laivo-virejas/

Skip to content