2022 m. kovo mėnesį dailės pamokose I-os ir II-os gimnazijos klasių mokiniai išsamiai susipažino su grįžtančiais iš tolimųjų kraštų sparnuočiais: pempėmis, gervėmis, pilkosiomis žąsimis, jūriniais ereliais, gulbėmis giesmininkėmis, kovarniais, varnėnais, smilginiais strazdais, kiti..

Mokiniai domėjosi parskrendančių paukščių išvaizda, garsais ir mėgino meniškai pavaizduoti lape.

Geriausius piešinius iš kiekvienos klasės delegavome į tarptautinį konkursą 40 paukščių belaukiant. Konkurse dalyvavo mokiniai iš Airijos, Lenkijos, Klaipėdos, Kauno, Šilutės, Šiaulių miesto ir apskrities.

Sparnuočių konkurse laureato diplomu apdovanotas II-os gimnazijso klasės mokinio Manto Leipaus piešinys “Protingieji kovai” o I-os gimanzijosklasės Lauryno Kerpio piešinys “Pilkosios žąsys” gražia padėka už dalyvavimą.

Skambūs sveikinimai!

Skip to content