Lietuvos jūrų muziejus, organizavo 4 dalių( 80  akademinių valandų) mokymo(si) ciklą MOKYTIS MUZIEJUJE”, kurio pagrindas – kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas. Projekto organizatoriai: Pedagogų  švietimo ir kultūros centras, Lietuvos jūrų  muziejus.

Starto pradžioje  2020 m. vasario mėn.  buvo  virš   šimtą  mokytojų,  o  finišo  tiesiąją   pasiekė    trečdalis  mokytojų,   tame tarpe mūsų  centro  mokytojai:  biologijos – Irena Alonderienė, istorijos – Palmyra Rameikienė ir geografijos – Rimantė Vasiljeva.

Mokymo(si) ciklo rezultatas – mokytojų  paruoštos bendrojo ugdymo programą atitinkančios pamokos Lietuvos jūrų  muziejuje,  sukurtų pamokų prieinamumas visiems Lietuvos mokytojams (patalpinta Jūrų muziejaus svetainėje).

Video įraše  PŠKC direktorė Raimonda Stirbienė  sveikina ir dėkoja  dalyvavusiems  projekte mokytojams, pagarsindama  dalyvavusių įstaigų  pavadinimus  ir siunčia linkėjimus.

Projektas išties unikalus: mokytojai turėjo galimybę ne tik naujai pažinti muziejaus erdves, susitikti su kūrybininkais, mokytojais praktikais, bet ir keisti mokytojo požiūrį į ugdymo procesą, saviraiškos galimybes, bendradarbiauti su įvairių dalykų mokytojais, muziejaus darbuotojais. Mokytojai dėkoja, kad  visada sulaukė betarpiško informavimo iš projekto kuratorių PŠKC metodininkės Jovitos Norvilienės ir Jūrų muziejaus muziejininės Vidos  Narveišytės.

Mūsų  mokytoų  parengta pamoka “Baltija –   mūsų namai” (skirta I gimnazijos klasei)


mokykis_muziejuje_savarankiska_pamoka_baltija_musu_namai
Skip to content