,,Poetas, prozininkas, dramaturgas, teatro kritikas ir istorikas. Lietuvių lyrinės tradicijos atnaujintojas, simbolistas, impresionistinės poetikos kūrėjas. Istorinių dramų autorius. Štuthofo kalinys, savitos knygos apie konclagerį autorius“ – taip sakome apie Balį Sruogą, kurio 125-ąsias gimimo metines minime prasidėjus paskutiniam žiemos mėnesiui.

Šio žymaus intelektualo metinių nepamiršome ir mes, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos D. Pašiškevičienė ir I. Ambrozaitienė II kurso mokinius pakvietėme į literatūrinius pasivaikščiojimus ZOOM „…didelė garbė būti auka už tautą“.

Dalyviams išsamiai priminta kūrėjo biografija, daug dėmesio skiriant Štuthofo laikotarpiui. Susirinkusieji matė kraupius koncentracijos stovyklos vaizdus nuotraukose, sužinojo svarbios informacijos apie kalinių darbus, elgesį su jais, gyvenamąją aplinką, valgį.

Jiems buvo parodytas filmukas apie B. Sruogos gyvenimo faktus, vardo įamžinimą, pabaigoje dalyviams buvo pateikta užduotis atlikti įtvirtinimo testą ir teksto suvokimo užduotį.Skip to content