Nepriklausomybės dienos priešaušryje kovo 10 d. mokyklos bendruomenė susirinko paminėti dvi didžias progas – Kovo 11-ąją ir Lietuvos laivyno 100-metį Zoom platformoje. Iškilmingam nusiteikimui dalyviai kviečiami išdidžiai atsistojus sugiedoti Lietuvos Respublikos himną.

Sveikinimo žodį tarė Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkas Juozas Liepuonius ir inžinerinės pramonės skyriaus profesinio mokymo vedėja Laimutė Vieraitienė.

Istorijos mokytoja Palmyra Rameikienė prisiminė laikus kai tempėm sovietinio komunizmo jungą, rašytojo T.Venclovo žodžiais tariant “gyvenome imperijoje prie užrakintų marių” ir dėkojo Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžiui, kuris nubrėžė kryptį Nepriklausomybėn.

Jūrinio ir atsinaujinančios energetikos skyriaus profesinio mokymo vedėjas Jurij Anisimenko pristatė pranešimus temomis: Lietuvos jūrininkų rengimas (1923 -1939) ir Tarpukario Lietuvos jūrų transporto laivynas (1935-1940).

Inžinierinės pramonės skyriaus profesijos mokytojas Ramūnas Razgus pristatė pranešimą tema “Laivų statyba Klaipėdoje (Memelyje): nuo burlaivio iki jūrinio lainerio“.

Kraštotyros būrelio mokytoja Rimantė Vasiljeva pristatė medžiagą surinktą iš asmeninių archyvų, jūrininkų prisiminimus apie istorinius laivus. Taip pat pasidalino naujausiomis išleistomis knygomis apie Lietuvos laivyną.

Jūrinio ir atsinaujinančios energetikos skyriaus profesijos mokytojas Liudas Judeikis gilinosi Tarybinio laikotarpio žvejybos laivyną, kuris tapo vienas didžiausių uostų Baltijos jūroje,turėjo apie 150 laivų, dešimtis tūkstančių darbuotojų.

Pabaigoje moderatorė pasidalino abiejų sujungtų mokyklų gyvenimo akimirkomis.

Dabar tapome ir didesni, ir stipresni, dabar tik sulaukti proveržio politikoje stiprinant jūrinės valstybės identitetą.
Skip to content