2020 m. rugsėjo 25 d. Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro kolektyvas dyvavo konferencijoje “Karjeros planavimas ir konsultavimas Nyderlandų profesinio mokymo įstaigose” pagal projektą Nr 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001 “Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra”, kuri organizavo Asmenybės raidos centras.

Centro darbuotojai susipažino su gerąja Nyderlandų patirtimi, organizuojant ir vykdant karjeros planavimą ir konsultavimą profesinio mokymo įstaigose, pristatant konkrečias organizacines formas, patirtį, analizuojant jos pritaikomumo Lietuvos atvejui galimybes.

Lektorius iš Nyderlandų Hans Hendrik Daale pristatė Albeda College Rotterdam atvejį. Pristatė Universiteto, verslo, kitų suinteresuotų šalių įsitraukimą rengiant profesinių mokyklų mokinius tolesnei darbo ar studijų karjerai.

Darbo grupėse buvo aptartos poveikio priemonės, skirtos padėti mokiniams sąmoningai rinktis švietimo ir užimtumo galimybes, įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.Skip to content