2021 m. vasario 11 d. Zoom platformoje vyko integruota istorijos ir geografijos viktorina, skirta pažymėti Vasario 16-ąją. Moderatorės istorijos mokytoja Palmyra Rameikienė ir geografijos mokytoja Rimantė Vasiljeva.

Dalyvavo I kurso ir I-os gimnazijos klasės mokiniai ir pageidaujantys centro darbuotojai. Džiaugiames, kad mūsų centro nariai yra iš tiesų pilietiški, domisi Lietuvos istorija ir geografija.

Aktyviausi, teisingai atsakiusiųjų tarpe: I-os gimnazijos .kl. – Gabrielius Jankauskas, Mindaugas Kulikauskas, Andrej Kleščionok, o iš mokytojų – profesinio mokymo vedėjas Jurij Anisimenko, profesijos mokytojas Liudas Judeikis, bibliotekos vedėja Ingrida Gedminaitė.

Pasidaliname kai kuriais viktorinos klausimais Zoom platformoje ir kraštotyros būrelio parengta medžiaga kaip išradingai pasitikti Vasario 16-ąją, kaip sutikdavome šventę centro praeityje.1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Aktą pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos narių.

Šių dienų akimis žiūrint, keisčiausia, kad Taryboje nebuvo nė vienos moters. Mat tokie buvo laikai, tokie ir papročiai. Dauguma Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų buvo kilę iš valstiečių, tačiau tarp jų buvo ir keturi bajorų kilmės asmenys: Mykolas Biržiška, Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius ir Jonas Smilgevičius. Pažymėtina, kad tarp katalikų buvo vienintelis evangelikas reformatas – Jokūbas Šernas. Išskyrus Saliamoną Banaitį visi buvo baigę aukštuosius mokslus.


Skip to content