Tarsi greitasis traukinys prabėgo treji profesinio mokymosi metai 08 S ir 08 S1 gr. mokiniams, dveji – 09 MS gr. jaunuoliams, todėl vieną iš paskutinių gegužės mėnesio sunkiai nuspėjamo oro rytą labiausiai motyvuoti, atsakingi, jauni mūsų centro suvirintojai absolventai rinkosi į profesinio mokymo diplomų teikimo ceremoniją.

Šventės metu gražių žodžių jiems negailėjo direktorės pavaduotoja ugdymui S. Skubutienė, inžinerinio sektoriaus profesinio mokymo skyriaus vedėja L. Vieraitienė, grupių vadovai D. Pašiškevičienė, I. Rankevitsa ir R. Razgus.

Išleistuvininkams skambėjo jiems skirtos dainos, eilės apie atsisveikinimą, savarankišką gyvenimą, profesinį tobulėjimą, o jie patys stovėjo alyvų puokščių apsuptyje. Ceremonijos erdvės interjerą, scenarijų ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos I. Ambrozaitienė ir D. Pašiškevičienė.

Ši diena baigusiems mokyklą – šventė, tiesianti karjeros pradžios takus, o centro bendruomenei – šventė, verčianti galvoti apie esamus ir būsimus mokinius, nenutrūkstamus darbus…Skip to content