Bendradarbiavimas su Turizmo mokykla

     Bendradarbiavimas su Klaipėdos turizmo mokykla pradėtas jau seniai: dalyvaujame renginiuose, mokytojos ir mokiniai veda pamokas netradicinėje erdvėje, pagamina užkandžių, praktikuojasi atlikti pokylio paruošimo ir aptarnavimo darbus, keičiamės patirtimi, tariamės dėl renginių, bet tik šių metų vasarą tai buvo įforminta ir teisiškai- mokyklos direktorius A. Kurlavičius ir mūsų švietimo institucijos l. e. direktoriaus pareigas A. Vaitkus sudarė bendradarbiavimo sutartį.

Kaip iki šiol, taip ir ateityje keisimės informacija, patirtimi, žiniomis, stiprinsime specialistų profesinius ryšius, rengsime įvairius projektus, sudarysime sąlygas abiejų mokyklų mokytojų profesiniam bendradarbiavimui. Tikimės, kad mūsų ryšiai bus tokie pat betarpiški, šilti, kad ir toliau nebus sunku surasti tą pačią tiesą, tą patį kelią…  Tobulėsime, bendradarbiausime, bendrausime. 

Skip to content