Mokytojų DĖMESIUI!

Mokytojų dėmesiui!

2015 m. rugpjūčio 28 d. 11 val. vyks

MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

DARBOTVARKĖ:

1)    Mokytojų  tarybos posėdžių nutarimų vykdymų ataskaita ir uždaviniai naujiems mokslo metams (A. Vaitkus).

2)    Ugdomosios veiklos 2014-2015 m. m. analizė, tikslų numatymas. Ugdymo organizavimas 2015-2016 m. m., ugdymo plano įgyvendinimas. (S. Skubutienė).

3)    2014-2015 m. m. mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatų analizė (V. Bertulienė).

4)    2015 m. Brandos egzaminų rezultatų analizė (V. Bertulienė).

5)    Mokinių, kuriems buvo skirti papildomi darbai, kėlimas į aukštesnes klases (A. Vaitkus).

6)    Mokytojų mokymo dalykų tarifikuojamų metinių valandų (tarifinio sąrašo) 2015-2016 m. m. pristatymas (A. Vaitkus, S. Skubutienė).

7)    Kiti aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos veiklos organizavimo klausimai.

Planuojama veikla rugpjūčio mėnesį:

Skip to content