Mokinių tarybos pirmininko rinkimai!

Į Mokinių tarybą mokiniai stoja norėdami prisidėti prie kūrybiškų, laisvų žmonių, kurie gali kurti, ugdyti save bei kitus. Prisijungę prie Mokinių tarybos veiklos jie turi galimybę parodyti savo sugebėjimus, išklausyti mokinių nuomones bei ginti jų interesus, tobulėti dirbdami komandoje ir prisidėti kuriant jaukesnę mokyklos aplinką sau ir paliekant ją ateinančioms kartoms.

Balsuokite mokyklos facebook paskyroje ir išrinkite labiausiai vertą atstovauti jūsų teises mokykloje!!!
Balsavimas vyks iki rugsėjo 30 d. 15 val.

https://www.facebook.com/118923034849644/photos/pcb.732200883521853/732199340188674/?type=1&theater


Skip to content