TAMO elektroninis dienynas

    Nuo 2015 m. Rugsėjo 1 d. mokykloje veikia elektroninis dienynas “Tavo mokykla” (TAMO).

Prašome, mokyklos mokinius ir tėvus prisijungti prie elektroninio dienyno savo slaptažodžiu. Pasitikslinti ar gauti slaptažodį galite susisiekę su grupių auklėtojais. Iškilus klausimams dėl elektroninio dienyno kreiptis į gimnazijos skyriaus vedėją Violetą Bertulienę Tel. (8 46) 348007,

el. p. violeta.bertuliene@klsrm.lt

    Elektroniniame dienyne yra visa informacija apie mokinių lankomumą, pažangumą, vykusių pamokų aprašymus, namų darbus, tvarkaraščiius, mokytojų informacija. Norėdami susisiekti su mokytoju, aptarti vaiko mokymąsi, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne konkrečiam mokytojui.

Prisijungti prie dienyno –

Skip to content