1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę, tai buvo vienintelė valstybė Baltijos šalyse atkurianti nepriklausomybę. Mokyklos bendruomenė  pažymėjo kūrybingai ir iškilmingai 102-ąsias Valstybės atkūrimo metines.

Istorijos mokytoja Palmyra Rameikienė  pristatė pasirašytą Valstybės  atkūrimo deklaraciją, V. Kudirko parašytą „Tautišką giesmę“,  iškilius dvidešimt signatarų. Geografijos ir dailės mokytoja Rimantė Vasiljeva kartu su mokiniais apipavidalino stendą – trispalvės jūros piešiniu, Lietuvos vaizdų koliažu, burlaivio aplikacijos  darbeliu, o foje langus – karpytais iš popieriaus paukšteliais. Bibliotekininkė Eglė Šimkuvienė ruošė originalius  paukštelius su trispalvės sparneliais iš popieriaus.

Vasario 14  dieną  renginys prasidėjo bendruomenės vienybe – Lietuvos himno  giedojimu.  Mokiniai  Gaudvydas Skabeikis  ir  Juozas Karalevičius  garbingai  laikė   išskleistą Lietuvos  trispalvę.  Organizatorės mokytojos apsirengė  Lietuvos trispalvės  spalvomis,  o bibliotekininkė  pasipuošė  kaip tikra lietuvaitė   tautiniais   rūbais.  Trise skaitė eilėmis  kas yra   Tėvynė,  ir „sodų  žaluma“,  „žydros upės“, ir „Baltijos daina“.

Geografijos mokytoja prisiminė Lietuvos šviesulį  Justiną Marcinkevičių,  kuris mirė valstybės dieną,  2011 m.vasario 16  d.  Mokytoja  perskaitė   jo eilėraštį Laisvės priešaušryje, “Vasario 16-oji”.

…  

Bet jau  atrištom akim.

Ir  kaip vėliava jau –  pakilūs.

Lietuva, leisk mums atkimt.

Tebūna  mūs polėkiai  kilnūs

Justinas Marcinkevičius

Mokyklos vadovė, pavaduotoja ugdymui  Jelena Korch pasidžiaugė,kad Meilės dieną pažymime Meilę Tėvynei, didžiausia  padėka Tėvynei yra mūsų dori darbai vardan Tėvynės, palinkėjo būti stipriais vienybėje.


[ngg src=”galleries” ids=”241″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Leave a comment

Skip to content