2023 m. kovo 30 d. mūsų centre lankėsi Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus, rajono mokyklų vadovai ir karjeros specialistai. Svečiai susipažino su mūsų Centro aplinka ir turima mokymo baze.

Kartu diskutavome, kokios bendradarbiavimo kryptys galėtų būti stiprinamos, siekiant gerinti mokinių informuotumą apie inžinerinės pramonės ir laivininkų profesijas ir karjeros galimybes darbo rinkoje. Diskutavome apie atvirų pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų, ir bendrų karjeros renginių organizavimo galimybes.

Artimiausioje ateityje tikimės sulaukti į svečius atvykstančių mokytojų ir mokinių iš Klaipėdos rajono mokyklų! Skip to content