2023 m. kovo 30 d. mūsų centro komanda „Virinam, konstruojam ir mąstom“, kurią sudarė I kurso mokiniai Alan Solovej ir Vladislav Matys (22 LVE gr.), Lukas Navakauskas ir Sigitas Venys (22 S/ST gr.), dalyvavo respublikiniame tiksliųjų mokslų konkurse „FI-Che-Ma“, kuris vyko Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.

Konkurse dalyvavo ne tik Klaipėdos, bet ir Mažeikių, Kretingos, Plungės bei Tauragės profesinės mokyklos. Visus dalyvius sutiko erdelio terjeras Kuršius, kuris su šeimininke Inga Norkūniene parodė savo gebėjimus matematikoje.

Konkurso metu dalyviai sprendė komandinius matematikos, fizikos ir chemijos uždavinius bei dalyvavo žinių viktorinoje. Pertraukos metu visi svečiai buvo vaišinami kava, arbata, saldumynais.

Buvo linksma ir smagu kartu praleisti laiką.Skip to content