2022 m.gruodžio 4 d. Kopgalio kapinaitėse pagerbėme nepriklausomos Lietuvos uosto kapitono Liudviko Stulpino gimimo 151-ąsias metines.

L.Stulpinas rūpinosi Lietuvos laivyno steigimu, propagavo jūrines idėjas, ragino kurti jūrininkų mokyklą, vienas pirmųjų jūrininkų sąjungos steigėjas.

Kopgalio kapinaitėse minėjime dalyvavo jūrinės bendruomenės nariai iš Jūrų kapitonų klubo, Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos, Klaipėdos kadetų mokyklos. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokyklai atstovavo direktorius dr. Egidijus Skarbalius ir mokyklos tarybos narė mokytoja Rimantė Vasiljeva ( kraštotyros būrelis). Kadangi iškilus kapitonas kilęs iš Žemaitijos ( ten pastatytas ne vienas paminklas kapitono atminimui) atvyko pagerbti Telšių rajono vicemeras Mantas Serva ir kraštotyrininkas, jūrininkas Vaclovas Bartkus.

Dėkojame Lietuvos jūrininkų sąjungos tarybos nariui  kapitonui Petrui Bekėžai už minėjimo organizavimą.Skip to content